Intel® Memory and Storage Tool CLI (อินเทอร์เฟซบรรทัดคําสั่ง)

19520
5/2/2024

บทนำ

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) เป็นเครื่องมือ CLI การจัดการไดรฟ์สําหรับ Intel® Optane™ SSD และอุปกรณ์หน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่รองรับใน Windows*, Linux* และ ESXi*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 8.1 Family*, Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
 • ขนาด: 61.2 MB
 • SHA256: 55E23281ED13F6D64DACB37E2E0BCD07D9E52801621A1A2D5E61C3568ECA9482
 • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*, CentOS 8.4 (2105)*, CentOS 8.3 (2011)*, CentOS 8.1 (1911)*, CentOS 8 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, SUSE Linux Enterprise Server 12*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 8.4*, CentOS 8.2 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8*
 • ขนาด: 99 MB
 • SHA256: 5915631228E135068CC345775643D57C99B2372368FEFB17B41D4CBC1B251BFE
 • VMware*
 • ขนาด: 18 MB
 • SHA256: DF1AA5AA640028225FFCDFE4A1579ACEDAA88C51C9E339FAC34A8243CCCFC162

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) เป็นเครื่องมือการจัดการไดรฟ์สําหรับ Intel® Optane™ SSD และอุปกรณ์หน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่รองรับบน Windows*, Linux* และ ESXi*

หมาย เหตุ:

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่รองรับในผลิตภัณฑ์หน่วยความจํา SSD และ Intel® Optane™ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Optane™
 • สามารถเพิ่มไฟล์ที่ลงนามใน ESXi เพื่อดาวน์โหลดได้ในภายหลัง
 • การดาวน์โหลด Windows ประกอบด้วยเครื่องมือ GUI และ CLI

มีอะไรใหม่

 • ดูบันทึกย่อประจํารุ่นสําหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในรุ่นนี้

เริ่มต้นใช้งาน

 • เวอร์ชัน Windows ประกอบด้วยโปรแกรมติดตั้งรวมกับเวอร์ชัน GUI โปรดดูคู่มือผู้ใช้สําหรับวิธีการใช้ CLI
 • สําหรับเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีให้สําหรับ Intel SSD ดูบันทึกประจํารุ่นหรือดูที่นี่: เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์สําหรับไดรฟ์ Intel® Solid State และหน่วยความจํา Intel® Optane™
 • หากคุณซื้อ Intel® SSD จาก OEM เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของคุณอาจมีการตั้งชื่อที่แตกต่างออกไป ติดต่อ ตัวแทน OEM ในพื้นที่ ของคุณสําหรับการปรับปรุงแก้ไขเฟิร์มแวร์ล่าสุด
 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ กับปัญหาการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือประสบการณ์ โปรดติดต่อ Intel Customer Support

หมายเหตุเพิ่มเติม:

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้