ไดรเวอร์ Windows* ของสวิตช์ Intel® PCIe*

19465
10/15/2019

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Windows เวอร์ชั่น 11.21.4.279 เพื่อ Intel® PCIe สวิตช์ AXXP3SWX08040 และ AXXP3SWX08080

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 35.3 KB
  • SHA1: 3B59228AA2D7F7BA271278302FCC2F6E236324F4

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้รวมถึงไดรเวอร์ Windows ของสวิตช์ Intel® PCIe* AXXP3SWX08040 และ AXXP3SWX08080

วิธีการติดตั้ง

ดู "คําแนะนําการติดตั้งไดรเวอร์.txt" ที่ให้มาในแพคเกจเพื่อดูคําแนะนําการติดตั้งโดยละเอียด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้