ยูทิลิตี้ Intel® NUC Watchdog Timer

19446
10/19/2022

บทนำ

ให้ยูทิลิตี้ Intel® NUC Watchdog Timer และไดรเวอร์

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel® Watchdog Timer Utility ถูกแทนที่ด้วย Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS)

แอปพลิเคชัน NPSS รองรับความสามารถใหม่นอกเหนือจากความสามารถของ Watchdog Timer โปรดดูรายการผลิตภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ใน NPSS สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้