Intel® Ethernet Port Configuration Tool - Solaris * - รุ่นสุดท้าย

19441
11/28/2019

บทนำ

ดาวน์โหลดสําหรับ Intel® Ethernet Port Configuration Tool - Solaris* (1.34.22.5)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Solaris*
 • ขนาด: 1.5 MB
 • SHA256: 74227C26820A0527C379238B797960D183A7344B1F58C940F5700FB5FD874E02
 • Solaris*
 • ขนาด: 1.5 MB
 • SHA256: 3B3436C390281332DCAF4DA9885301C0D10A5251A765BC79F3A64C726E215B2C

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม
Intel® Ethernet Port Configuration Tool เป็นยูทิลิตีบรรทัดคําสั่งที่ให้คุณเปลี่ยนประเภทลิงก์ของอุปกรณ์ได้ ชนิดที่รองรับจะถูกกําหนดภายใน NVM ของอะแด็ปเตอร์ ยูทิลิตีนี้จะแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่อาจรองรับการกําหนดค่าใหม่

โน้ต: จําเป็นต้องรีบูตเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงการกําหนดค่า ในระบบที่ใช้ Oracle Solaris* 11 คุณต้องทําการรีบูตแบบเต็ม ไม่ใช่การรีบูตอย่างรวดเร็ว

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

 • Microsoft Windows Server* 2008 R2 และใหม่กว่า
 • Linux* Kernel 3.x/4.x และใหม่กว่า
 • Red Hat* Enterprise Linux* 6.10 และใหม่กว่า
 • SUSE* Linux Enterprise Server 12 SP4 และใหม่กว่า
 • UEFI 2.3 และใหม่กว่า
 • ออราเคิล* โซลาริส* 11
 • VMWare* ESXi* 6.0 และใหม่กว่า
 • FreeBSD* 12 และใหม่กว่า

โน้ต: ในระบบที่ใช้ Linux, FreeBSD, Solaris หรือ ESXi ไดรเวอร์พื้นฐานต้องเป็น
นําเสนอเพื่อให้ EPCT ทํางานได้อย่างถูกต้อง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้