ยูทิลิตี้ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFTF Family BIOS and Firmware Update for Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) และ WinPE*

19427
5/1/2019

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 36.8 MB
  • SHA1: D5F97DDC765B9DB9B1BB466DBFAE30E93256AA8D

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้