เครื่องมือตรวจหา Intel-SA-00125

19287
8/5/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีเครื่องมือเพื่อตรวจสอบว่าระบบได้รับผลกระทบจากที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย Intel-SA-00125 หรือไม่ (1.0.45)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 765.4 KB
  • SHA1: 60A5F9C42DCC63F756D391E36530F8DA2F36DEBD
  • Windows 7 family*, Windows 8.1*, Linux*, Windows 10*
  • ขนาด: 2.5 MB
  • SHA1: 5E2F1A9A57F1CF3BFE58D320D8B293417D8A525A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

เครื่องมือตรวจหา INTEL-SA-00125 จะช่วยในการตรวจจับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ใน INTEL-SA-00125 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

SA00125_Windows.zip: กับผู้ใช้ Windows*

การดาวน์โหลดนี้มีเครื่องมืออยู่สองเวอร์ชั่น:

  • เวอร์ชั่นแรกเป็นเครื่องมือ GUI แบบโต้ตอบที่ค้นพบรายละเอียดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์และให้การประเมินความเสี่ยง แนะน าเวอร์ชันนี้ให้ประเมินผลภายในเครื่องของระบบ
  • เวอร์ชั่นที่สองของเครื่องมือคือคอนโซลที่เรียกใช้งานได้ ซึ่งบันทึกข้อมูลการค้นพบลงในรีจิสตรีของ Windows* และ/หรือไปยังไฟล์ XML เวอร์ชันนี้จะสะดวกขึ้นหากผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องการค้นพบข้อมูลปริมาณมากในหลายๆ เครื่องเพื่อค้นหาระบบที่ต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์

SA00125_Linux.SA00125_Linux.8gz: ผู้ใช้ Linux*

เวอร์ชันของเครื่องมือเป็นบรรทัดรับสั่งการที่จะแสดงผลการประเมินความเสี่ยงต่อระบบที่ทดสอบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้