การปรับปรุงแพคเกจเฟิร์มแวปรับปรุงสําหรับบอร์ด EFI Intel Server และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 60X

19271
11/7/2018

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยเฉพาะแพคเกจการปรับปรุง BIOS สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 60X (02.06.0007)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 11.7 MB
  • SHA1: 4B9D96A453FEE15CADD05CEDA99F91C5FB05DBEA

คำอธิบายโดยละเอียด

ไฟล์กู้คืนจะไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจนี้ หากจําเป็นต้องกู้คืนคุณควรใช้ไฟล์กู้คืนจากแพ็คเกจเดิม R02.06.006

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบต่อไปนี้:

ระบบ BIOS : 02.06.0007

สําหรับการปรับปรุง BMC, FRUSDR และ ME ใช้แพคเกจ FW ก่อนหน้านี้ในศูนย์ดาวน์โหลด Intel

หมายเหตุเพิ่มเติม

ให้อ้างอิงกับไฟล์ readme สําหรับข้อมูลรายละเอียดก่อนที่จะเริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ซอฟแวร์ที่มีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ใบอนุญาตโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในซอร์สโค้ด รหัสโอเพนซอร์สสําหรับเฟิร์มแวร์ BMC สามารถดาวน์โหลดได้

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้