บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600ST เครื่องมือกําหนดค่าพลังงานและความร้อน

19228
8/27/2020

บทนำ

เครื่องมือกําหนดค่าพลังงานและความร้อนของตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600ST คํานวณการใช้พลังงานและการกําหนดค่าความร้อน (1.1)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 232.5 KB
  • SHA1: 1888F9FCF6B8E60240818AAE9FA53B95231A90F5

คำอธิบายโดยละเอียด

เปิดใช้งานแมโครใน Microsoft Office Excel* หรือโปรแกรมสเปรดชีตที่เทียบเท่าเพื่อใช้อรรถประโยชน์นี้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้