ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Storage Module RMSP3JD160J และ Intel® Storage Adapter RSP3QD160J RSP3GD016J

19136
11/21/2023

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel Storage Controller แบบ Tri-mode เจนเนอเรชั่น 1 ที่รองรับ JBOD (Passthrough)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Ubuntu Family*, ตระกูล SUSE Linux*, ตระกูล Red Hat Linux*
  • ขนาด: 63.5 MB
  • SHA1: 94AC725C2304B424A4EA8F39328243B7289552C0

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Storage Controller ต่อไปนี้ที่รองรับ JBOD(Passthrough) เท่านั้น:

  • Intel® Storage Module RMSP3JD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3QD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3GD016J (SAS+SATA)

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = ph28.0-47.00.00.00
ระบบปฏิบัติการ(OS) ที่รองรับ =

  • RHEL* 7 (U7-U9) x64, RHEL* 8 (U3-U6) x64, RHEL 9.0
  • SLES* 12(SP3-SP5) x64, SLES* 15 x64 (U1-U3)
  • Ubuntu* (รีลีสทั้งหมด) x64

หมายเหตุ: บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบที่ติดตั้ง RAID controller จะต้องรองรับระบบปฏิบัติการด้วย ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้