ไดรเวอร์ Intel® Ethernet สําหรับ iWARP (PF, VF และ User-Space Library) ภายใต้ Linux*

19111
5/14/2019

บทนำ

ไดรเวอร์ Intel iWARP (PF, VF & user-space library) สําหรับ PCIe* 40 Gigabit Ethernet Connection ภายใต้ Linux* (1.8.18)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 199.1 KB
  • SHA256: E38EB093E4722607CA21590787299AFABB7F1FFB7116D78DF9910810E1317096

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ไดรเวอร์ Intel® Ethernet สําหรับ iWARP (PF, VF & user-space library) ภายใต้ Linux*

ไดรเวอร์ i40iw สนับสนุนอุปกรณ์ตามตัวควบคุมและการเชื่อมต่อต่อไปนี้:

  • การเชื่อมต่อ Intel® Ethernet X722

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น และ readme สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง วิธีระบุอะแด็ปเตอร์ พารามิเตอร์บรรทัดคําสั่ง คุณลักษณะเพิ่มเติม และปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้