Intel® Server Board S2600WF Power Budget และ Thermal Configuration Tool

19050
5/20/2020

บทนำ

Intel® Server Board ตระกูล S2600WF Refresh Power Budget และ Thermal Configuration Tool จะคํานวณการใช้พลังงานและการกําหนดค่าความร้อน (2.5)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 312.9 KB
  • SHA1: C4A6721FE76CB83F188C3E3F179C52D00F7F7889

คำอธิบายโดยละเอียด

เปิดใช้งานมาโครใน Microsoft Office Excel* หรือโปรแกรมสเปรดชีตที่เทียบเท่าเพื่อใช้ยูทิลิตี้นี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้