บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BP เครื่องมือกําหนดค่าพลังงานและความร้อน

19048
5/11/2020

บทนำ

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BP Power Budget* และ Thermal Configuration Tool จะคํานวณการใช้พลังงานและการกําหนดค่าความร้อน (1.01)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 592.5 KB
  • SHA1: D5557A0A8680B55A48899EDA790F17EE9A95CFB7
  • OS Independent
  • ขนาด: 335.4 KB
  • SHA1: 2B855457EF4FDDF1F003FDC0B88E01CC1DB1FC87

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

เปิดใช้งานมาโครใน Microsoft Excel* หรือโปรแกรมสเปรดชีตที่เทียบเท่าเพื่อใช้ยูทิลิตี้นี้

มี 2 เครื่องมือในการดาวน์โหลดนี้ แต่ละเครื่องมือใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

K57997_BNPR_powerbudget_tool_xxx: มีผลกับโมดูลประมวลผล Intel HNS2600BPBR HNS2600BPQR HNS2600BPSR HNS2600BPB24R HNS2600BPQ24R HNS2600BPS24R HNS2600BPBLCR HNS2600BPBLC24R

J71368_BNP_powerbudget_tool_xxx: มีผลกับโมดูลประมวลผล Intel HNS2600BPB HNS2600BPQ HNS2600BPS HNS2600BPB24 HNS2600BPQ24 HNS2600BPS24 HNS2600BPBLC HNS2600BPBLC24

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้