Intel Widi (ยกเลิกการผลิต)

18964
5/10/2017

บทนำ

ประกาศหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์สําหรับการดาวน์โหลด Intel WiDi และ Intel Pro WiDi สําหรับ Windows

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 70.3 KB
  • SHA256: 83817677A635D8A2DA367D559C0318792E7785B0B2E7F5C5813E320C4F4FA397

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel ได้ยุติการตลาดและการพัฒนาแอปพลิเคชัน Intel Wireless Display (Intel WiDi) และ Intel Pro Wireless Display (Intel®® Pro WiDi) และโปรแกรมการรับรองตัวรับสัญญาณที่เกี่ยวข้องโดยมีผลทันที

เนื่องจากมาตรฐาน Miracast* ได้รับการสนับสนุนโดยกําเนิดในระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Windows® 8.1* สําหรับความสามารถในการแสดงผลแบบไร้สายพร้อมประสบการณ์การใช้งานที่แข็งแกร่ง Intel จึงเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากรและมุ่งเน้นไปที่พื้นที่แห่งการเติบโตในอนาคต

ดูเพิ่มเติม

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้