แพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับ Intel® Ethernet Adapters 700 Series (6.01 ถึง 5.xx, 4.53, 4.42)

18741
4/18/2018

บทนำ

ดาวน์โหลดแพคเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับ Intel® Ethernet Adapters (5.xx, 4.53, 4.42)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • OS Independent
 • ขนาด: 88.6 MB
 • SHA256: 0BF5DCE88B14DEFACDDC3C0BBE7F4A1E95B5DE7996FB1A3C17A1E365FF413927
 • OS Independent
 • ขนาด: 62.4 MB
 • SHA256: 99FA4CA4AE6D0576EAF8AE4EFCCECFEDB0107CC53453D18826CE3647B4DBCC1C
 • OS Independent
 • ขนาด: 85.3 MB
 • SHA256: D2E1FA37F6DF0B148A20452278DD95EA2F8176F1487BC49A2E0EE8F1248633B5

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดแพคเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับ Intel® Ethernet Adapters

อ่านก่อนใช้ไฟล์ดาวน์เกรด

แม้ว่าการอัปเกรดและการดาวน์เกรด NVM จะใช้ชุดเครื่องมือเดียวกัน แต่ลําดับการดําเนินการจะกลับกัน เครื่องมือดาวน์เกรดจะดําเนินการก่อนตามด้วยการติดตั้งไดรเวอร์ที่ตรงกัน

ใช้ตารางดาวน์เกรดด้านล่าง

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน

รองรับเวอร์ชันดาวน์เกรด

เวอร์ชันดาวน์เกรดไดรเวอร์

6.01

5.xx

22.4.0.1, 22.3, 22.1, 22.0.1

6.01

4.53

20.3, 20.4.1, 20.5, 20.6

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • NVMDowngradePackage_4_42.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_EFI.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_ESX.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_FreeBSD.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_Linux.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_Windows.exe
 • NVMDowngradePackage_4_53.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_EFI.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_ESX.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_FreeBSD.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_Linux.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_Windows.exe
 • NVMDowngradePackage_5_xx.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_EFI.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_ESX.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_FreeBSD.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_Linux.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_Windows.exe

คู่มือการใช้งาน

การดาวน์เกรด NVM โดยใช้ Intel® Ethernet NVM Update Tool สําหรับ Microsoft Windows*: คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้