ยูทิลิตีการทดสอบความมั่นใจของแพลตฟอร์ม EFI สําหรับตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SP (สําหรับการทดสอบเท่านั้น ไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิค)

18615
3/3/2016

บทนำ

ยูทิลิตีการทดสอบความมั่นใจของแพลตฟอร์มภายใต้ Extensible Firmware Interface (EFI) Shell เวอร์ชัน 1.06 สําหรับตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 3 MB
  • SHA1: 7DFC7B92934E3BE8F831D96D4E5BC766632F6E9E

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

เรียกใช้ยูทิลิตีนี้หลังจากการรวมระบบและก่อนการติดตั้ง เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทํางานที่เหมาะสม

โปรดดู คู่มือผู้ใช้ สําหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ยูทิลิตี้นี้

หมาย เหตุ

ซอฟต์แวร์อาจมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพคเกจไดรเวอร์

ยูทิลิตี้ Platform Confidence Test (PCT) นี้เหมาะสําหรับการทดสอบเท่านั้น แต่ไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิค

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้