Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) ของ NUC5CPYH, NUC5PPYH, NUC5PGYH

18541
5/28/2019

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) ของ Windows® 10, Windows 8.1* และ Windows 7*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 23.4 MB
  • SHA1: 909EA86B56733CCC50EC5BD91815AD55C4FF0D8A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) และเฟิร์มแวร์ของ Windows® 10, Windows 8.1* และ Windows 7* ต้องมีIntel TXEการรักษาความปลอดภัยให้กับ Secure Boot และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่กับ Intel NUC ของคุณ

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้