เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (AHCI) สําหรับ Windows XP* สําหรับ Intel® NUC

18521
6/11/2012

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapidเวอร์ชั่น 11.2.0.1006 สําหรับ Intel® NUC โดยใช้ Windows* XP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows XP Professional x64 Edition*, Windows XP family*
  • ขนาด: 12.4 MB
  • SHA1: F669F59B0EDFB83698462406B03491AE15A82052
  • Windows XP family*
  • ขนาด: 287.9 KB
  • SHA1: 31ED12CB5472845B6ED40821D29909745D7B4A4B
  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • ขนาด: 323.4 KB
  • SHA1: 45744822454B5CFAD5A027A61807665451A71A34

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (AHCI) เวอร์ชัน 11.2.0.1006 สําหรับ Intel® NUC

เลือกไฟล์ใด

ดาวน์โหลดไดรเวอร์ (STOR_Win7_XP_11.2.0.1006.exe) และหนึ่งในดิสก์ไดรเวอร์ F6 ต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ):

f6flpy-x86_11.2.0.1006.zip - สําหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต
f6flpy-x64_11.2.0.1006.zip - สําหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต


ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้