Intel® Serial IOไดรเวอร์ทั้งหมดWindows 8.1*

18515
4/23/2015

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์Intel® Serial IOโฮสต์เวอร์ชั่น 1.1 เพื่อWindows 8.1* เพื่อ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*
  • ขนาด: 1.5 MB
  • SHA1: 6E472D4B96F1E3771F7A53E4F76327B19480E9C9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์Intel® Serial IOโฮสต์เวอร์ชั่น 1.1 เพื่อWindows 8.1* เพื่อ Intel® NUC ต้องระบุไดรเวอร์ Serial IO หากคุณวางแผนจะใช้ตัวควบคุมโฮสต์ I2C, UART หรือ GPIO

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่กับ Intel NUC ของคุณ

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้