ตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW BIOS และการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) และ WinPE*

18472
9/25/2020

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีการอัปเดตตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW BIOS, เฟิร์มแวร์ ME, เฟิร์มแวร์ BMC และ FRUSDR (01.01.1029)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 28.8 MB
  • SHA1: F6CDDF29F1621457331A25A129DCA065AAFC9C7C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้มีแพ็คเกจอัปเดตเฟิร์มแวร์ตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW สําหรับยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) และ WinPE*

คุณต้องติดตั้งแพคเกจการอัปเดตนี้โดยใช้ยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.0 Build 15 หรือใหม่กว่า

ดู การสาธิตเกี่ยวกับวิธีการอัปเดต BIOS และเฟิร์มแวร์ในตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW

เกี่ยวกับรุ่นนี้

  • BIOS: 01.01.1029
  • ME: 03.01.03.072
  • BMC: 01.61.12390
  • FRUSDR: 1.15

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

- แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ต้องติดตั้งโดยใช้ Intel® One Boot Flash Update (OFU) V14.1 Build 25
- ดาวน์เกรด BIOS จากการเปิดตัวนี้สามารถทําได้โดยใช้โหมดการกู้คืน BIOS เท่านั้น
- เนื่องจากการแก้ไขใน BIOS R01.01.0020 ยูทิลิตีการอัปเดตเวอร์ชันที่เก่ากว่าในแพ็คเกจ SFUP รุ่นเก่า (R018 และเก่ากว่า) จะไม่สามารถดาวน์เกรดได้แม้ว่าจะอยู่ภายใต้โหมดการกู้คืน ลูกค้าจําเป็นต้องแทนที่ยูทิลิตี้ด้วยตนเองด้วยยูทิลิตี้เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้