เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ของไดรฟ์ Intel® Solid-State สําหรับปัญหา DevSleep

18405
9/25/2015

บทนำ

เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานคุณสมบัติ DevSleep บน SSD บางรุ่นเพื่อป้องกันปัญหาการตรวจจับไดรฟ์ที่รู้จัก

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 1.4 MB
 • SHA1: B1EE07F0488FD0A928F8B194B7D5B5045633BF65
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 42 MB
 • SHA1: 72406BB690B00BCDBA35B409393D045B1CC14899

คำอธิบายโดยละเอียด

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับส่วนประกอบของคุณหรือไม่ เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

คำ อธิบาย:

เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานคุณสมบัติ DevSleep บน SSD บางรุ่นเพื่อป้องกันปัญหาการตรวจจับไดรฟ์ที่รู้จักกันใน Windows* 8/8.1/10/Server 2012

คุณสมบัติ DevSleep:

Device Sleep (หรือ DevSleep/DEVSLP) เป็นคุณสมบัติล่าสุดในอุปกรณ์ SATA บางรุ่นซึ่งช่วยให้อุปกรณ์เข้าสู่สถานะ "สลีปอุปกรณ์" ที่ใช้พลังงานต่ํา ตัวอย่างเช่น การใช้พลังงานของ Intel® Solid-State Drive Pro ซีรีส์ 2500 (2.5 นิ้ว) ในโหมด DevSleep มีเพียง 5 mW เทียบกับ 55 mW ในสถานะไม่ได้ใช้งาน

ปัญหาการตรวจจับไดรฟ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ DevSleep:

ในมาเธอร์บอร์ดบางรุ่น BIOS และระบบปฏิบัติการกําลังเปิดใช้งานคุณสมบัติดังกล่าวบนไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบ แต่มาเธอร์บอร์ดไม่ส่งสัญญาณให้ทําการปลุก SSD กลับคืน

อาการของปัญหานี้คือ:

 • SSD หายไปในการติดตั้ง Windows 8/8.1/10/Server 2012
 • SSD หายไปหลังจากกลับมาทํางานต่อจากโหมดสลีป

สาเหตุหลักของปัญหานี้อยู่ในการปรับใช้ BIOS ของมาเธอร์บอร์ด วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้คือการอัปเดตมาเธอร์บอร์ดเป็น BIOS ล่าสุดและตรวจสอบกับผู้จําหน่ายเมนบอร์ดหาก BIOS แก้ปัญหานี้ได้ สําหรับลูกค้าที่ไม่มี BIOS แก้ไขจากผู้จําหน่ายมาเธอร์บอร์ด หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่ต้องการติดต่อผู้ผลิตมาเธอร์บอร์ดหรือต้องการแก้ไขจาก Intel เรากําลังนําเสนอเครื่องมือนี้ซึ่งจะปิดใช้งานคุณสมบัติ DevSleep ในไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบ

ไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบ:

 • ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ Pro 2500
 • ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ 530
 • ไดร์ฟ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ 535

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้