แอป Intel Unite®

18371
7/29/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้รวมถึงไฟล์ติดตั้งสําหรับเซิร์ฟเวอร์ ฮับ และซอฟต์แวร์ไคลเอนต์สําหรับแอป Intel Unite® เวอร์ชัน 4.2.34654

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ตระกูล Windows 10*, Windows 11 Family*
 • ขนาด: 283.3 MB
 • SHA1: AC0552F2314CEF138529E99F77DE5E0B3A886F8F

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ใช้ไฟล์เหล่านี้เพื่อติดตั้งเวอร์ชัน 4.2.34780 ของแอป Intel Unite®

แอพ Intel Unite® ประกอบด้วยส่วนประกอบสามรายการ:

 • เซิร์ฟเวอร์จะถูกใช้ในการกระจาย PIN ให้การแจ้งเตือน และอื่นๆ
 • ฮับการทํางานร่วมกันจะเชื่อมต่อกับจอแสดงผลของห้องประชุมและยอมรับการเชื่อมต่อขาเข้า
 • ระบบไคลเอนต์สามารถเชื่อมต่อกับฮับการทํางานร่วมกัน หรือโฮสต์การประชุมแบบ peer-to-peer ได้

หมาย เหตุ: ขอแนะนําให้ทํางานกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®เมื่อเพิ่มแอป Intel Unite ลงในสภาพแวดล้อมของคุณ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีของ Intel สามารถให้คําแนะนําและความช่วยเหลืออันมีค่าเมื่อคุณกําหนดค่าแอป Intel Unite

คุณต้องการไฟล์ใด

ไฟล์ติดตั้งแอป Intel Unite จะรวมอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลด Intel_Unite_Solution_build_4.2.34484.zip ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาและคลายซิปไฟล์เพื่อแตกไฟล์ติดตั้ง

การกําหนดค่าขององค์กรประกอบด้วยไฟล์ติดตั้งต่อไปนี้:

 • Intel_Unite_Client_v4.2.34780.12_x64.mui.msi - ตัวติดตั้งไคลเอนต์ 64 บิต
 • Intel_Unite_Client_v4.2.34780.12_x86.mui.msi - ตัวติดตั้งไคลเอนต์ 32 บิต
 • Intel_Unite_Hub_v4.2.34780.12_x64.mui.msi - ตัวติดตั้งฮับ
 • Intel_Unite_Server_v4.2.34780.12_x86.mui.msi - ตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

นอกจากนี้ ตัวติดตั้งต่อไปนี้จะรวมอยู่ในการดาวน์โหลด:

 • Intel_Unite_Extended_Display_v1.1.352.157_x86.mui.msi - ตัวเลือกไดรเวอร์จอแสดงผลเพิ่มเติมสําหรับระบบไคลเอนต์ Intel Unite®

คุณสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือต่อไปนี้:

คู่มือการปรับใช้โซลูชัน Intel Unite®

คู่มือการปรับใช้บริการคลาวด์Intel Unite®

คู่มือผู้ใช้โซลูชัน Intel Unite®

คู่มือผู้ใช้บริการคลาวด์ Intel Unite®

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อของโซลูชัน Intel Unite®

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อของบริการคลาวด์Intel Unite®

ข้อสงวนสิทธิ์1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้