แอป Intel Unite®

18371
5/31/2023

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีไฟล์ติดตั้งสําหรับเซิร์ฟเวอร์ ฮับ และซอฟต์แวร์ไคลเอนต์สําหรับแอป Intel Unite® เวอร์ชัน 4.2.35041

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 11 Family*, Windows 10X family*
 • ขนาด: 304.4 MB
 • SHA256: A84A71946D8D6DEFD5EB659A5DF67E88ADB5CA21A7573C7625AD714BBC629A78

คำอธิบายโดยละเอียด

ผลิตภัณฑ์นี้เลิกการผลิตไปแล้ว ศึกษาเพิ่มเติม

วัตถุ ประสงค์

ใช้ไฟล์เหล่านี้เพื่อติดตั้งเวอร์ชัน 4.2.345041 ของแอป Intel Unite®

แอป Intel Unite® ประกอบด้วยสามส่วนประกอบ:

 • เซิร์ฟเวอร์จะถูกใช้ในการกระจาย PINs ให้การแจ้งเตือน และอื่นๆ
 • ฮับการทํางานร่วมกันเชื่อมต่อกับจอแสดงผลในห้องประชุมและยอมรับการเชื่อมต่อที่เข้ามา
 • ระบบไคลเอนต์สามารถเชื่อมต่อกับฮับการทํางานร่วมกัน หรือโฮสต์การประชุมแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์

หมาย เหตุ: ขอแนะนําให้ทํางานกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®เมื่อทําการเพิ่มแอป Intel Unite ลงในสภาพแวดล้อมของคุณ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีของ Intel สามารถให้คําแนะนําและความช่วยเหลืออันมีค่าได้เมื่อคุณกําหนดค่าแอป Intel Unite

ไฟล์ใดที่คุณต้องการ

ไฟล์การติดตั้งแอป Intel Unite จะรวมอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลด Intel_Unite_Solution_build4.2.34780.zip ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาและคลายซิปเพื่อแตกไฟล์ติดตั้ง

การกําหนดค่าองค์กรประกอบด้วยไฟล์การติดตั้งต่อไปนี้:

 • Intel_Unite_Client_v4.2.35041.20_x64.mui.msi - โปรแกรมติดตั้งไคลเอนต์ 64 บิต
 • Intel_Unite_Client_v4.2.35041.20_x86.mui.msi - โปรแกรมติดตั้งไคลเอนต์ 32 บิต
 • Intel_Unite_Hub_v4.2.35041.20_x64.mui.msi - โปรแกรมติดตั้งฮับ
 • Intel_Unite_Server_v4.2.35041.20_x86.mui.msi - โปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

นอกจากนี้ โปรแกรมติดตั้งต่อไปนี้จะรวมอยู่ในการดาวน์โหลด:

 • Intel_Unite_Extended_Display_v1.1.352.157_x86.mui.msi - ตัวเลือกไดรเวอร์ Extended Display สําหรับระบบไคลเอนต์ Intel Unite®

คุณสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือต่อไปนี้:

คู่มือการปรับใช้โซลูชัน Intel Unite®

คู่มือการปรับใช้บริการคลาวด์ Intel Unite®

คู่มือผู้ใช้โซลูชัน Intel Unite®

คู่มือผู้ใช้บริการคลาวด์ Intel Unite®

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อของโซลูชัน Intel Unite®

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อของ Intel Unite® Cloud Service

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้