อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel FreeBSD * Virtual Function Driver สําหรับ Intel® Ethernet Controller 700 และ E810 Series

18332
3/18/2021

บทนำ

รุ่นนี้มี iavf FreeBSD * Virtual Function Drivers สําหรับอุปกรณ์ Intel® Ethernet Network ที่ใช้คอนโทรลเลอร์ 700 และ E810 Series

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 146.7 KB
  • SHA256: 2B57124EE255F32426C77F6545DEB0439038C0833D4A659693AC7286CE85A436

คำอธิบายโดยละเอียด

รุ่นนี้มี iavf FreeBSD Base Driver สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet


โปรแกรมควบคุม iavf สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้:

  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet E810-C
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet E810-XXV
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet X710
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet XL710
  • การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet x722
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet XXV710
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet V710

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ iavf ได้ที่:
https://downloadcenter.intel.com

iavf - x.x.x.tar.gz

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้