S2600WT BIOS และการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับ IDA, OFU, EFI, WinPE

18086
3/6/2015

บทนำ

อัปเดต BIOS, เฟิร์มแวร์ ME, เฟิร์มแวร์ BMC และ FRUSDR

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 37 MB
  • SHA1: DE4F81B6FD272A6DAE05FF89AB9E70C24F91C28D

คำอธิบายโดยละเอียด

BIOS: 01.01.0008
ME: 03.00.07.154
BMC: 01.18.7601
FRUSDR: 1.06

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้