เครื่องมือบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT Power Budget

17995
10/26/2016

บทนำ

เครื่องมือกําหนดค่างบประมาณพลังงานและความร้อนสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT R1000WT และ R2000WT (1.3)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 186 KB
  • SHA1: 0A75151D23F099D60B396517DF0EC9647BA97537

คำอธิบายโดยละเอียด

เปิดใช้งานมาโครใน Microsoft* Excel หรือโปรแกรมสเปรดชีตที่เทียบเท่าเพื่อใช้ยูทิลิตี้นี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้