ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดสําหรับ Windows* Server 2012 R2 สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000WT/R2000WT

17960
9/2/2014

บทนำ

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดของ Windows* สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000WT/R2000WT

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 R2 family*
  • ขนาด: 3.6 MB
  • SHA1: 17D70F902ADE608F42F30A95413779FE29BE1D6F

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
มีไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ด Emulex* Windows* 2012 R2 สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT และ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000WT/R2000WT

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้