Intel® Server Board S2600WT BIOS และการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับ EFI

17885
4/29/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยแพคเกจการอัปเดต BIOS และเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Server Board ตระกูล S2600WT การขึ้นต่อกันของเฟิร์มแวร์ในการอ่านในส่วนข้อกําหนด

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 23.5 MB
  • SHA1: A0895A477DAD1C62C6BC9ADADB8A9FCC41C2BA02

คำอธิบายโดยละเอียด

ข้อกําหนดของเฟิร์มแวร์
ในการอัปเดตสแต็กเฟิร์มแวร์ของระบบเป็นเวอร์ชั่น ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจการอัปเดตนี้ สแตกเฟิร์มแวร์ของระบบที่โหลดไว้ในระบบในปัจจุบันต้องเป็นไปตามต่อไปนี้:

  • BIOS ของระบบ - เวอร์ชันการผลิต 01.01.1029 หรือใหม่กว่า
  • เฟิร์มแวร์ ME - เวอร์ชันการผลิต 03.01.03.072 หรือใหม่กว่า
  • เฟิร์มแวร์ BMC - เวอร์ชันการผลิต 1.61.12390 หรือใหม่กว่า

การไม่ไปยังสแต็กเฟิร์มแวร์ที่จําเป็นอาจทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด สําหรับข้อกําหนดการสนับสนุนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก่อนการผลิต โปรดติดต่อ Intel เพื่อขอรายละเอียด

เกี่ยวกับรีลีสนี้

แพคเกจการอัปเดตนี้รวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบระดับการผลิตต่อไปนี้และยูทิลิตี้การอัปเดต:

BIOS ระบบ - 01.01.3029
เฟิร์มแวร์ ME - 03.01.03.072
เฟิร์มแวร์ BMC - 01.61.12398
FRUSDR - 1.19

iFlash32.efi - เวอร์ชั่น 14.1 รุ่น 15
fwpiaupd.efi - เวอร์ชัน 14.1 รุ่น 18
frusdr.efi - เวอร์ชั่น 14.1 รุ่น 18

ติดต่อ Intel สําหรับข้อกําหนดการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ก่อนการผลิต

ก่อนดําเนินการอัปเดตระบบ ให้อ่าน หมายเหตุรีลีส และไฟล์ readme สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ แก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้