Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for DN2820FY, DE3815TY

17626
5/28/2019

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel Trusted Execution Engine และเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 23 MB
  • SHA256: 16D6A247F02B930D703C1130EAF262F2D9F88442E537EF66767E6853F7D4C9CC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXE) ไดรเวอร์ Intel TXE จําเป็นสําหรับ Secure Boot และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้