Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) รุ่น DN2820FY, DE3815TY

17626
5/28/2019

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์Intel® Trusted Execution Engineและเฟิร์มแวร์ของ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*
  • ขนาด: 23 MB
  • SHA1: 0442F683692852DEA63C3EC6AA7C07C62BAB6D50

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์และIntel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) และเฟิร์มแวร์ ต้องมีIntel TXEการรักษาความปลอดภัยให้กับ Secure Boot และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่กับ Intel NUC ของคุณ

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้