Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) ใน Windows 7*/8*/8.1* ® NUC

17532
1/7/2014

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) เวอร์ชัน 12.9.0.1001 ® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*
  • ขนาด: 16.7 MB
  • SHA1: DFF40C2381C7CAB8658471AC774862F1DB6877F2
  • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
  • ขนาด: 314.2 KB
  • SHA1: 39FD75082F3EE17FBF30AC83E9E17E22B3F21CA7
  • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 357.9 KB
  • SHA1: D54222B8FD30ED344FD776C3AB938B75A70A7F1C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) เวอร์ชัน 12.9.0.1001 ® NUC

ไฟล์ที่จะเลือก

ดาวน์โหลดไดรเวอร์ (STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001.exe) และเป็นหนึ่งในไดรเวอร์ Diskttes F6 ต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ):

STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001_f6flpy-x86.zip - ในระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 32 บิต
STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001_f6flpy-x64.zip - ในระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 64 บิต

ดูหมายเหตุรีลีสเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้