อัปเดต BIOS [GKPPT10H]

16873
11/4/2019

บทนำ

ตัวเลือกสําหรับการอัปเดต BIOS ของบอร์ด Intel® NUC และชุด Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 9.4 MB
 • SHA1: 1310C51295BB43D0C91CFFCD5196C4510E2B787C
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 5.6 MB
 • SHA1: E973451906A6977862C4849DD35C72F11DA4EF36

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีตัวเลือกสําหรับการอัปเดต BIOS ของบอร์ดและชุด Intel® NUC ต่อไปนี้: D33217GKE, D33217CK, DCP847SKE, DC3217IYE, DC3217BY และ DCCP847DYE คุณจําเป็นต้องดาวน์โหลดเพียงรายการเดียว

หมายเหตุ: รหัสอ้างอิงหน่วยความจําใน BIOS เวอร์ชัน 0046 และใหม่กว่าได้รับการอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน BIOS เพื่อตอบสนองความต้องการWindows 8.1* รหัสหน่วยความจําใหม่นี้ไม่รองรับโมดูลหน่วยความจํา 1066 MHz อีกต่อไป โปรดตรวจสอบหมายเหตุรี ลีส สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันควรเลือกไฟล์ใด

 • อัปเดต RECOVERY BIOS [GK0069.bio] - A . ไฟล์ BIO ที่จะใช้สําหรับวิธีการอัปเดต F7 BIOS หรือกระบวนการกู้คืน BIOS ในกรณีที่การอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ เป็นไปได้ที่ BIOS จะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้งานได้ ใช้การอัปเดต BIOS การกู้คืนเพื่อกู้คืนจากสภาพนี้ ต้องใช้อุปกรณ์แฟลช USB หรือ CD
 • อัปเดต iflash BIOS [GKPPT10H.86A.0069.BI.zip] - ยูทิลิตี้ที่ใช้ DOS เพื่ออัปเดต BIOS โดยไม่คํานึงถึงระบบปฏิบัติการ ต้องใช้อุปกรณ์แฟลช USB หรือ CD

หมาย เหตุ:

 • ไฟล์ Readme ประกอบด้วยคําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับผู้ใช้ขั้นสูง คุณยังสามารถหาคําแนะนําแบบทีละ ขั้นตอน เกี่ยวกับวิธีใช้วิธีการอัปเดต BIOS แต่ละวิธีเหล่านี้
 • ไม่แนะนําให้ปรับลด BIOS เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าและอาจไม่รองรับ BIOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าอาจไม่มีการสนับสนุนโปรเซสเซอร์ล่าสุด การแก้ไขข้อบกพร่อง อัปเดตการรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ หรือการสนับสนุนสําหรับการปรับปรุงบอร์ดล่าสุดที่ผลิตในปัจจุบัน สิ่งสําคัญ: หากคุณพยายามปรับลดรุ่นเป็น BIOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า และเวอร์ชั่น Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW) มีอายุมากกว่าในมาเธอร์บอร์ดในปัจจุบัน จะไม่มีการรองรับการปรับลดรุ่น
 • หากกระบวนการอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจทํางานอย่างไม่ถูกต้อง เราขอแนะนําให้ทํากระบวนการนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีพาวเวอร์ซัพพลายที่สม่ําเสมอ (ควรใช้กับ UPS)
 • สําหรับเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหา BIOS ใน Intel® NUC โปรดดูการแก้ไขปัญหา BIOS

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้