ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดของ Windows* ที่ใช้กับระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® รุ่นเก่า

16358
1/17/2016

บทนำ

มีไดรเวอร์ออนบอร์ดของระบบปฏิบัติการ Windows* Server 2012 และ Windows Server 2012R2 (4.01.01.005)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*
  • ขนาด: 3.6 MB
  • SHA1: 17D70F902ADE608F42F30A95413779FE29BE1D6F

คำอธิบายโดยละเอียด

หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์ ให้เรียกใช้การติดตั้ง ไฟล์ BAT หากไดรเวอร์ติดตั้งสาเร็จแล้ว จะแสดงการติดตั้ง เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ไดรเวอร์จะติดตั้งเฉพาะใน Windows* Server 2012 ไดรเวอร์จะไม่เปิดใช้งานจนกว่าเครื่องจะเริ่มต้นระบบใหม่

โปรดดูลิงก์ นี้กับ ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดของ Windows* Server 2016 และ Windows® 10

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้