ไดรเวอร์วิดีโอ ASPEED

15762
7/22/2010

บทนำ

ไดรเวอร์วิดีโอ ASPEED

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • SUSE Linux Family*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • ขนาด: 10.9 MB
  • SHA1: 22007EC5C0F7621D83B6995D0A3B0143C7D84D70

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์วิดีโอ ASPEED สําหรับ Microsoft Windows * และ Linux *

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้