Intel® Graphic Media Accelerator 3150 Driver สําหรับ Windows 2003 * 64-บิต

15632
2/19/2010

บทนำ

Intel® Graphic Media Accelerator 3150 Driver สําหรับ Windows 2003* และ Windows 2008* 64-bit

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2003 family*
  • ขนาด: 16.7 MB
  • SHA1: 5DF1FE4D49822E44166DDE18BFD056184817350B

คำอธิบายโดยละเอียด

ไดรเวอร์นี้เขียนขึ้นโดยเฉพาะสําหรับแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Atom™ ด้วย Intel® Graphics Media Accelerator 3150. แพคเกจนี้มีการติดตั้งสําหรับการใช้งานทั่วไปของประชาชน ดูไฟล์ README สําหรับข้อมูลการติดตั้งและ RELEASE NOTES สําหรับรายละเอียดเวอร์ชันไดรเวอร์ แพคเกจโปรแกรมควบคุมนี้ประกอบด้วยรุ่น 64 บิต PV 14.37.50.1.64.5134 (6.14.10.5134) สําหรับ Microsoft Windows * 2003 Server.

ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้ในหน้านี้เป็นเวอร์ชันทั่วไปและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของคอมพิวเตอร์ (OEM) อาจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ รวมการปรับแต่ง หรือทําการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับซอฟต์แวร์หรือบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีให้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันไม่ได้ในการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นในระบบ OEM ของคุณ Intel ขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับ OEM ของคุณและใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มาผ่านผู้ผลิตระบบของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้