Intel® Network Adapter Virtual Function Driver สําหรับ Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections ภายใต้ Linux*

15622
7/14/2020

บทนำ

มีไดรเวอร์ ixgbevf เวอร์ชัน 4.8.1 สําหรับอุปกรณ์ฟังก์ชันเสมือน Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connection

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 203.5 KB
  • SHA256: B2B3020A9D15266A2F2BC248F9706C97C9CE9EDD0603AB00EDC5FC4DFF51CFDD

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

รุ่นนี้มีไดรเวอร์ ixgbe Linux*-base สําหรับ Intel® Ethernet Network Connections

โปรแกรมควบคุม ixgbe สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้:

  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet 82598
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet 82599
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet X520
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet X540
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet x550
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet X552
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet X553

ไดรเวอร์ ixgbevf สามารถเปิดใช้งานได้บนเคอร์เนลที่สนับสนุน SR-IOV เท่านั้น รองรับอุปกรณ์ทั้งหมดข้างต้นยกเว้น Intel® Ethernet Controller 82598

ixgbe - x.x.x.tar.gz
ixgbevf - x.x.x.tar.gz

เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเคอร์เนล Linux ไดรเวอร์จะได้รับการอัปเดตบ่อยกว่ารุ่นที่รวมมา ไดรเวอร์ล่าสุดสามารถพบได้ใน http://e1000.sourceforge.net (และบน http://downloadcenter.intel.com ด้วย)

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับสิ่งใหม่การแก้ไขข้อบกพร่องปัญหาที่ทราบคําแนะนําในการติดตั้งและฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้