Intel® Network Adapter Virtual Function Driver สําหรับ Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections ภายใต้ Linux*

15622
5/30/2018

บทนำ

ไดรเวอร์ ixgbevf เวอร์ชัน 4.3.5 รองรับอุปกรณ์ฟังก์ชันเสมือน Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connection ที่ใช้ 82599, X552 ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้บนเคอร์เนลที่รองรับ SR-IOV เท่านั้น

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 182.2 KB
  • SHA1: 9C586EF8A91B0779BAF6B609222085B3BB4A5BCD

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

นี่คือรุ่นล่าสุดของไดรเวอร์ ixgbevf สําหรับ Linux * ซึ่ง
รองรับเคอร์เนลเวอร์ชัน 2.6.18 จนถึง 4.15 นอกจากนี้ยังได้รับการทดสอบบน
การแจกแจงต่อไปนี้:

-- RHEL 6.9
-- RHEL 7.4
-- SLES 11SP4
-- SLES 12SP3
-- Ubuntu 16.04

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับสิ่งใหม่การแก้ไขข้อบกพร่องปัญหาที่ทราบคําแนะนําในการติดตั้งและฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้