Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows XP* 64-บิต (exe)

15551
8/30/2012

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกเวอร์ชั่น 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) สําหรับกราฟิก HD Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • ขนาด: 23.4 MB
  • SHA1: 128D7B3D052D72507B51269C38761E1CDB8AEDEB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจไดรเวอร์ซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในไฟล์ Readme ไดรเวอร์เหล่านี้จะไม่ทํางานกับผลิตภัณฑ์อื่นใด ดูไฟล์ Readme สําหรับข้อมูลการติดตั้งและ หมายเหตุรีลีส สําหรับรายละเอียดเวอร์ชันของไดรเวอร์ แพคเกจไดรเวอร์นี้มีเวอร์ชั่น 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) เวอร์ชัน Windows XP* รุ่น 64 บิต

ใช้

ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นเวอร์ชั่นทั่วไปและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของคอมพิวเตอร์ (OEM) อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การปรับแต่งที่รวมเข้าไว้ หรือทําการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับซอฟต์แวร์หรือบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีให้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันไม่ได้ในการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นในระบบ OEM ของคุณ Intel ขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับ OEM ของคุณและใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดทําโดยผู้ผลิตระบบของคุณ

Intel และคอมพิวเตอร์ OEM อาจไม่สามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับปัญหาบางอย่างหรือทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์รุ่นทั่วไปนี้

สับสนกับสิ่งที่จะดาวน์โหลดหรือไม่

ตรวจจับและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยIntel® Driver & Support Assistant ดู การระบุกราฟิกคอนโทรลเลอร์ Intel® ของคุณ

รับการสนับสนุน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้