ไดร์เวอร์ Intel® Graphics สําหรับ Windows XP * 64 บิต (exe)

15551
8/30/2012

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกรุ่น 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) สําหรับ Intel® HD Graphics

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • ขนาด: 23.4 MB
  • SHA1: 128D7B3D052D72507B51269C38761E1CDB8AEDEB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

แพคเกจไดรเวอร์ซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในไฟล์ readme ไดรเวอร์เหล่านี้จะไม่ทํางานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ดูไฟล์ readme สําหรับข้อมูลการติดตั้งและ บันทึกประจํารุ่น สําหรับรายละเอียดเวอร์ชันไดรเวอร์ แพคเกจโปรแกรมควบคุมนี้ประกอบด้วยเวอร์ชั่น 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) สําหรับ Windows XP* รุ่น 64 บิต.

การใช้

ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นรุ่นทั่วไปและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของคอมพิวเตอร์ (OEM) อาจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ รวมการปรับแต่ง หรือทําการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับซอฟต์แวร์หรือบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีให้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันไม่ได้ในการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นในระบบ OEM ของคุณ Intel ขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับ OEM ของคุณและใช้ซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตระบบของคุณจัดหาให้

Intel และ OEM ของคอมพิวเตอร์อาจไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับปัญหาบางอย่างหรือทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์รุ่นทั่วไปนี้

สับสนเกี่ยวกับสิ่งที่จะดาวน์โหลด?

ตรวจจับและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วย Intel® Driver & Support Assistant ดูเพิ่มเติมที่ การระบุคอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel® ของคุณ

การขอรับการสนับสนุน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้