ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® For 82575/6, 82580, I350 และ I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

14098
9/29/2020

บทนำ

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® For 82575/6, 82580, I350 และ I210/211 ที่ใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย Gigabit ใน Linux*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 342.9 KB
  • SHA1: 755787B1C2E78C3515D165EF6AFF65BC7A17B23A

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

รุ่นนี้รวมถึงไดรเวอร์ฐาน Linux* Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย

  • ไดรเวอร์ iGB สนับสนุนทั้งหมด 82575-, 82576,82580,I350-, I210-, I211- และการเชื่อมต่อเครือข่ายกิกะบิตที่ใช้ I354
  • อุปกรณ์ Gigabit ที่Intel® Ethernet Controller X722 รองรับโดยไดรเวอร์ i40a

igb-x.x.x..gz

เนื่องจากการพัฒนา Linux kernel อย่างต่อเนื่องไดรเวอร์จึงได้รับการอัปเดตบ่อยกว่าการเผยแพร่แบบรวมกลุ่ม ไดรเวอร์ล่าสุดสามารถดูได้ http://e1000.sourceforge.net (และ http://downloadcenter.intel.com)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้