ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® For 82575/6, 82580, I350 และ I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

14098
10/13/2018

บทนำ

ไดรเวอร์ฐาน igb Linux* ที่เสถียรเวอร์ชัน 5.3.5.22 ใน Intel® 82575/6, 82580, I350, และอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อ Gigabit ที่ใช้ I210/211

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 329.4 KB
  • SHA1: 765A16ABA8345E8D5B08B9C24625DF256E3C504D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

igb-x.x.x.tag.gz ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อที่ใช้ Intel® 82575/6, 82580, I350 และ I210/211 ภายใต้ Linux* ไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุดและเวอร์ชั่นก่อนหน้ามีให้ใช้งานจาก SourceForge*

หากอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® ของคุณไม่ใช่ 82575/6, 82580 หรือ I350 คุณควรใช้ไดรเวอร์ใดไดรเวอร์หนึ่งต่อไปนี้:

  • ไดรเวอร์ e1000 e-x.x.x.x.vista.gz สนับสนุนไดรเวอร์ Intel® PRO/1000 PCIe* (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8, หรือ 82583) ที่ใช้อะแดปเตอร์เครือข่าย Gigabit
  • e1000.x.x.x.เหนือ.gz สนับสนุนอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อเครือข่าย INTEL® PCI-X และ PCI-X ทั้งหมด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้