ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับการเชื่อมต่อ Gigabit ที่ใช้ 82575/6, 82580, I350 และ I210/211 สําหรับ Linux*

14098
5/30/2018

บทนำ

ไดรเวอร์ฐาน igb Linux* ที่เสถียรเวอร์ชั่น 5.3.5.20 สําหรับอแดปเตอร์/การเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet ที่ใช้ Intel® 82575/6, 82580, I350 และ I210/211

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 327.1 KB
  • SHA1: 638774E556057D0C8D1C39EC28BD0BB2BC88180F

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

igb-x.x.tag.gz ออกแบบมาให้ทํางานกับอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อที่ใช้ Intel® 82575/6, 82580, I350 และ I210/211 ภายใต้ Linux* เวอร์ชั่นล่าสุดและเวอร์ชันก่อนหน้าของไดรเวอร์นี้มีให้จาก SourceForge*

หากอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® ของคุณไม่ใช่ 82575/6, 82580 หรือ I350 คุณควรใช้หนึ่งในไดรเวอร์ต่อไปนี้:

  • ไดรเวอร์ e1000e-x.x.x.tar.gz รองรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Gigabit ที่ใช้ Intel® PRO/1000 PCI-E* (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8, หรือ 82583)
  • e1000.x.x.x.tar.gz รองรับ PCI และ PCI-X อะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit ทั้งหมด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้