ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ 82575/6, 82580, I350 และ I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

14098
9/14/2017

บทนำ

ไดรเวอร์พื้นฐานที่เสถียรของ igb Linux* เวอร์ชัน 5.3.5.12 สําหรับ Intel® 82575/6, 82580, I350 และ I210/211-based Gigabit Ethernet Adapters/Connections

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 326.1 KB
  • SHA1: 4D9A8C42F73ADCE14DF65847D8DAEA5E1FCBD57A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

igb-x.x.x.tag.gz ได้รับการออกแบบมาให้ทํางานร่วมกับ Intel® 82575/6, 82580, I350 และ I210/211-based Adapters/Connections ภายใต้ Linux* รุ่นล่าสุดและรุ่นก่อนหน้าของไดรเวอร์นี้มีให้จาก SourceForge *

หากอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® / การเชื่อมต่อของคุณไม่ใช่ 82575/6, 82580 หรือ I350 คุณควรใช้ไดรเวอร์ต่อไปนี้:

  • ไดรเวอร์ e1000e-x.x.x.x.tar.gz สนับสนุน Intel® PRO/1000 PCI-E* (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8 หรือ 82583) ที่ใช้ Gigabit Network Adapters
  • e1000.x.x.x.tar.gz สนับสนุน PCI และ PCI-X Intel® Gigabit Network Adapters/Connections ทั้งหมด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้