พร้อมสำหรับวิวัฒนาการเทคโนโลยีถัดไป

Intel® FPGA มอบความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และการผนวกรวมสำหรับระบบการทดสอบและการวัดในอนาคต