พร้อมสำหรับวิวัฒนาการเทคโนโลยีถัดไป

Intel® FPGA มอบความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และการผสานรวมสำหรับระบบ T&M แห่งอนาคต

ความจำเป็นในการทดสอบเป็นข้อกำหนดของตลาดทุกภาคส่วน ไม่ว่าตลาดปลายทางจะเป็นอย่างไร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบก่อนการจัดส่งไปยังลูกค้าปลายทาง กลไกนี้ทำให้เกิดภาคส่วนของการทดสอบและการวัดอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงหมวดหมู่และภาคส่วนย่อยต่อไปนี้

แอพพลิเคชัน

การทดสอบการสื่อสาร

เครื่องทดสอบไร้สาย (WiMAX, WiFi), เครื่องทดสอบแบบมีสาย (Ethernet), เครื่องทดสอบออปติคอล, เครื่องทดสอบภาคสนามแบบดั้งเดิมของ Telco

เรียนรู้เพิ่มเติม

เซมิคอนดักเตอร์ ATE

เครื่องทดสอบดิจิทัล, เครื่องทดสอบอนาล็อก/RF, สัญญาณผสม, เครื่องทดสอบหน่วยความจำ, เครื่องทดสอบ System On a Chip (SoC)

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทดสอบวัตถุประสงค์ทั่วไป

ออสซิลโลสโคป, เครื่องกำเนิดและวิเคราะห์สัญญาณ, เครื่องวิเคราะห์ลอจิก, มัลติมิเตอร์และเคาน์เตอร์, เครื่องทดสอบยานยนต์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ออกแบบ


เร่งนวัตกรรมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือและ IP

Intel® FPGA Design Services


Accelerate your time to market now with the Intel® FPGA turn-key video & vision design services.

Additional Resources

Need Help with Your FPGA Design?

Collaborate with Intel on your next project.

Contact us

Intel® FPGA Industry Applications

Learn how to leverage these application solutions to help meet your design challenges.

View all applications

Intel® FPGA and Programmable Devices

Learn how these powerful devices can be customized to accelerate key workloads and enable design engineers to adapt to emerging standards or changing requirements.

View all devices