ภาพรวมบริการออกแบบ FPGA

ความเชี่ยวชาญและทักษะของบริการการออกแบบ FPGA

 • การออกแบบและปรับใช้งานอัลกอริธึมการประมวลผลวิดีโอและรูปภาพในฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ และซอฟต์แวร์
 • การปรับใช้เครือข่าย Deep Neural ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ตั้งโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ได้บน Intel® FPGA และ SoC รวมไปถึง CNN RNN และ MLP
 • การพัฒนาแอปพลิเคชัน RTL FPGA ในซอฟต์แวร์แการออกแบบ Intel® Quartus® Prime
 • การออกแบบ PCB โดยใช้อุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์ล่าสุดและ CAD tools
 • การพัฒนาอัลกอริทึมและการคำนวณ DSP
 • ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบสำหรับระบบการถ่ายทอดสด การแพทย์ และการทหาร
 • การออกแบบระบบ PCIe*
 • การออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C / C++ / C# / Java สำหรับพีซีและระบบที่ฝัง
 • ซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows* และ Linux* รวมถึงการออกแบบไดรเวอร์
 • กราฟิก 3D รวมถึงการเขียนโปรแกรม GPU, Open GL, D3D ฯลฯ
 • ARM และสถาปัตยกรรม x86

ศักยภาพ IP

วิศวกรของเราได้พัฒนา IP การประมวลผลภาพและวิดีโอที่หลากหลายในรูปแบบของซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ ฮาร์ดแวร์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ FPGA / SoC คอร์ IP พร้อมใช้งานสำหรับการประมวลผลวิดีโอ การเชื่อมต่อ และการเข้ารหัส อีกทั้งยังสามารถใช้งานแบบแยกกัน หรือรวมกันเพื่อส่งมอบโซลูชัน FPGA สำหรับแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมการถ่ายทอดสด, AV, อากาศยาน/การป้องกันประเทศ, การแพทย์, วิทยาศาสตร์ และยานยนต์ เรามักจะนำเสนอบริการออกแบบโดยใช้ IP ดังต่อไปนี้ (นอกเหนือจากชุดซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime ตัวเต็ม):

Intel ได้เข้าซื้อ Omnitek และได้นำเสนอบริการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของบริการออกแบบ Intel® FPGA