การส่งเสริมการศึกษา STEM

เราเชื่อมั่นในขุมพลังแห่งความรู้และเทคโนโลยีในการเปลี่ยนชีวิตและช่วยให้ผู้คนแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย