สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต

ขณะที่กลุ่มเครื่องพีซีพัฒนาไปให้สอดรับความต้องการทางธุรกิจและแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ Intel vPro® Enterprise สำหรับ ChromeOS1 ก็จัดให้มีเทคโนโลยีในตัวครบชุดเพื่อการผลิตงาน การป้องกันที่เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการเพื่อดูแลรักษาแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ท้าทายที่สุด