แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

ค้นหาบล็อก ข่าวสาร เหตุการณ์และความช่วยเหลือต่าง ๆ จาก Parallel Programming Community

พบปะกับนักพัฒนาและวิศวกรของ Intel ใน Intel® Software Network (Intel® SN)

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Intel® 22nm ทรานซิสเตอร์ 3-D แรกของโลกที่พร้อมสำหรับการผลิตในจำนวนมาก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

การประมวลผลแบบ 64 บิตบนสถาปัตยกรรม Intel® ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย โปรเซสเซอร์, ชิปเซ็ต, ไบออส, ระบบปฏิบัติการ, ไดรเวอร์อุปกรณ์ และแอพพลิเคชันซึ่งสนับสนุนสถาปัตยกรรม Intel® 64 โปรเซสเซอร์จะไม่ทำงาน (รวมทั้งการทำงานแบบ 32 บิต) โดยไม่มีไบออสที่รองรับสถาปัตยกรรม Intel 64 ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2

ข้อมูลจากบุคคลภายนอก: เว็บไซต์และเนื้อหาอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่งเข้ามา ข้อมูลเนื้อหาเหล่านั้น รวมไปถึงโปรไฟล์บริษัทและประวัติธุรกิจยังไม่ได้รับการตรวจทาน อนุมัติ หรือรับรองจาก Intel และมีไว้เพียงเพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้าและผู้ใช้ของเรา รายการของระบบ ณ ที่นี้ไม่ถือเป็นการให้การสนับสนุนหรือการแนะนำให้ใช้งานระบบใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Intel Corporation ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการนำเสนอขายจากบุคคลภายนอก จะไม่ทำการเสนอขายผลิตภัณฑ์เช่นนั้น รูปผลิตภัณฑ์สำหรับเดสก์ท็อป เวิร์คสเตชั่น และเซิร์ฟเวอร์อาจมีการแสดงจอภาพร่วมด้วย โดยจอภาพนี้อาจรวมหรือไม่รวมอยู่ในราคาที่แสดงของผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตาม Intel จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในทางใด ต่อข้อมูลที่ได้รับการจัดหาหรือส่งมาโดยบุคคลภายนอกซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึง ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ หรือความเสียหายไม่ว่ารูปแบบใด เนื้อหาใดๆ ที่ดาวนโหลดมาหรือได้รับมาด้วยวิธีการอื่นใดก็ตาม การใช้งานเนื้อหาเหล่านั้นถือเป็นการกระทำด้วยการตัดสินใจและความเสี่ยงของคุณเองซึ่งคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลบนอุปกณณ์อื่นๆ อันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหานั้น เมื่อคุณใช้งาน คุณได้ยอมรับว่าคุณต้องทำการประเมินและรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลใดของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมไปถึงความไว้วางใจในความแม่นยำ ครบถ้วนสมบูรณ์หรือความสามารถในการใช้งานได้ของข้อมูลนั้นๆ การโพสต์และใช้งานเว็บไซท์หรือเนื้อหาทั้งหมดนั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของข้อกำหนดการใช้งานและระเบียบวาระอื่นใดและข้อกำหนดเฉพาะของไซท์