แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

ค้นหาบล็อก ข่าวสาร เหตุการณ์และความช่วยเหลือต่าง ๆ จาก Parallel Programming Community

พบปะกับนักพัฒนาและวิศวกรของ Intel ใน Intel® Software Network (Intel® SN)

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Intel® 22nm ทรานซิสเตอร์ 3-D แรกของโลกที่พร้อมสำหรับการผลิตในจำนวนมาก