หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย 5G ส่วนตัวกำลังจะทำการเก็บเกี่ยวในพื้นที่กลางแจ้ง

เร่งความเร็วการปรับใช้เครือข่ายส่วนตัวของคุณ

ทำความเข้าใจถึงแนวทางการปรับใช้เครือข่าย 5G ส่วนตัวอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และประหยัดต้นทุนด้วยความช่วยเหลือจาก Intel และพาร์ทเนอร์ของ Intel เพื่อเริ่มต้นสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจที่แข่งขันได้จากเครือข่ายส่วนตัว

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายส่วนตัว

 • เครือข่ายส่วนตัวจะนำความสามารถในการเชื่อมต่อไปสู่อุปกรณ์ที่มีการกระจายสูงในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

 • เครือข่ายส่วนตัวจะให้ความครอบคลุมมากขึ้น การควบคุมมากกว่า ต้นทุนลดลง และข้อได้เปรียบที่แข่งได้ขันได้ผ่าน Edge AI

 • เครือข่ายส่วนตัวส่วนใหญ่เป็นการปรับใช้งานแบบไฮบริดที่แบ่งชั้นการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่มีอยู่เพื่อให้ความครอบคลุมโดยรวม

 • ชุดส่วนประกอบของ Intel® ซึ่งรวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้ประสิทธิภาพและการปรับให้เหมาะสมที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพ

 • Intel และระบบนิเวศของพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีช่วยลดความซับซ้อนของเครือข่ายส่วนตัว ทำให้ได้เวลาในการสร้างมูลค่าที่รวดเร็วและเส้นทางไปข้างหน้าที่ชัดเจน

author-image

โดย

รับรู้ความจำเป็นสำหรับเครือข่าย 5G ส่วนตัว

เครือข่ายส่วนตัวหมายถึงโซลูชั่นการเชื่อมต่อไร้สายที่เป็นเจ้าของแบบส่วนตัว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในโครงสร้างพื้นฐาน virtualized Radio Access Network (vRAN) แบบไร้สายที่รองรับ AI, การสร้างข้อมูล, การประมวลผล, การวิเคราะห์ และการสื่อสารที่ Edge เครือข่ายส่วนตัวใช้เทคโนโลยีเซลลูลาร์ในการมอบอัตราความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และความครอบคลุมที่มากกว่า Wi-Fi และมีไว้เพื่อเสริม ไม่ใช่การแทนที่ Wi-Fi แบบเดิม ๆ
หลักเกณฑ์หลักสองประการที่แสดงถึงความจำเป็นของเครือข่ายส่วนตัวประกอบด้วย:

 • ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น โดยเฉพาะเมื่อองค์กรต้องการจัดการกับผู้ใช้และอุปกรณ์ใหม่หลายร้อยหรือหลายพัน พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของสนามกีฬาที่มีผู้ชมหลายพันหรือการใช้อุปกรณ์ Edge ร่วมกัน รวมไปถึงการแพร่ภาพการแข่งขันแบบสด ๆ ในสนามและคอมพิวเตอร์วิชั่นที่ใช้ AI ที่ช่วยด้านการจัดการเกี่ยวกับการจราจรภายนอกสนาม
  อ่านแนวทางที่เครือข่าย 5G ส่วนตัวของ Intel มอบประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับการแพร่ภ่พการแข่งขันกีฬาทั่วโลกที่ความล่าช้าที่น้อยกว่า 200ms

 • สภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เช่น ภายนอกอาคาร โกดังสินค้าหรือพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงาน หรือทุกแห่งที่การเชื่อมต่อแบบมีสายนั้นทำได้ยากลำบาก ไม่สามารถทำได้จริง และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก พิจารณาถึงความจำเป็นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำการเพาะปลูกอัตโนมัติในพื้นที่ชนบทหรืออุปกรณ์และบุคลากรในแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางมหาสมุทร
  อ่านแนวทางที่ Intel และ Blue White Robotics เอาชนะปัญหาด้านการเชื่อมต่อในพื้นที่ชนบทเพื่อปรับใช้การทำการเพาะปลูกอัตโนมัติ

ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ในด้านการจัดการด้านความบันเทิงและสถานที่ สาธารณูปโภค ภาคส่วนด้านพลังงาน โรงงานหรือโกดังสินค้าอุตสาหกรรม สนามบิน ท่าเรือ และฮับการขนส่งและลอจิสติกส์อื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายส่วนตัวเพื่อความต้องการด้านการเชื่อมต่อของได้อย่างเต็มที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของเครือข่าย 5G ส่วนตัว

เครือข่าย 5G ส่วนตัวจะไม่ลบล้างหรือแทนที่ขีดความสามารถด้านสัญญาณวิทยุหรือ Wi-Fi ที่มีอยู่ และโซลูชั่นระบบเครือข่ายแบบส่วนตัวบางตัวจะไม่ได้เป็นแบบส่วนตัวโดยเฉพาะ แต่การปรับใช้เครือข่าย 5G ส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็นการปรับใช้แบบผสมผสานที่ให้ประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มเติมกับขีดความสามารถที่มีอยู่ ซึ่งช่วยทำให้สภาพแวดล้อมแบบ Brownfield และ Greenfield กลายเป็นแบบไร้สายเต็มรูปแบบ

ประโยชน์เพิ่มเติมของเครือข่าย 5G ส่วนตัวประกอบด้วย:

วางแผนการปรับใช้เครือข่าย 5G ส่วนตัวของคุณ

เมื่อวางแผนการปรับใช้เครือข่าย 5G ส่วนตัวของคุณ ข้อควรพิจารณาแรกก็คือการกำหนดความต้องการด้านความครอบคลุม ความจุ ความเร็ว และความล่าช้าขององค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น ต้องการอัตราความเร็วเท่าใดสำหรับการรองรับการแพร่ภาพวิดีโอระดับ UHD แบบถ่ายทอดสด เวิร์กโหลดสำหรับรูปแบบการใช้งานด้านหุ่นยนต์ให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลามากเพียงใด คุณจะได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโซลูชั่นเพื่อพิจารณาถึงข้อกำหนดทางเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็น

ข้อควรพิจารณาสำคัญอย่างที่สองคือการทำความเข้าใจถึงความต้องการในการส่งข้อมูลแบบแบ็คฮอลของคุณ หรือปริมาณข้อมูลที่สร้างและประมวลผลที่ Edge ที่จะยังคงอยู่ที่ Edge อาจจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลบางส่วนแบบแบ็คฮาลไปที่เครือข่าย Core 5G, เครือข่าย IT ขององค์กร หรือระบบคลาวด์เพื่อทำการประมวลผลเพิ่มเติม หนึ่งในข้อดีหลักเครือข่าย 5G ส่วนตัวคือความสามารถในการวิเคราะห์และดำเนินการกับข้อมูลที่ Edge ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีการส่งแบบแบ็คฮาล แม้ว่าจะจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานก็ตาม

และสุดท้าย คุณจะต้องหาความพร้อมใช้งานของสัญญาณ 5G ในภูมิภาคของคุณให้พบร่วมกับผู้ให้บริการโซลูชั่นของคุณ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาที่ระดับรัฐบาลของประเทศ และแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

อ่านเอกสารข้อมูลฉบับนี้เพื่อค้นพบเวิร์กโฟลว์การปรับใช้อย่างละเอียดสำหรับเครือข่าย 5G ส่วนตัวขององค์กรที่พร้อมใช้งาน AI

ลดความซับซ้อนด้วยพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

การปรับใช้เครือข่ายส่วนตัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโซลูชั่นแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมขีดความสามารถในการประมวลผลที่ Edge เข้าไว้ด้วยกัน การทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีสามารถช่วยจัดการความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมแบบกระจายเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและอุปสรรคในการจัดการควบคุมโซลูชั่น

Intel มีชุดส่วนประกอบของโซลูชั่นระบบเครือข่ายส่วนตัวแบบครบวงจรเต็มรูปแบบมากมาย ซึ่งรวมฮาร์ดแวร์ เช่น โปรเซสเซอร์, GPU และ XPU, ซอฟต์แวร์ เช่น แพลตฟอร์ม Intel® Geti™ สำหรับการรองรับขีดความสามารถต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์วิชั่นที่ใช้ A และระบบนิเวศของคู่ค้าด้านซอฟต์แวร์มากมายเข้าไว้ด้วยกัน Intel ทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ Edge และเครือข่ายทั่วโลกเพื่อช่วยให้แน่ใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของโซลูชั่นของตนในฮาร์ดแวร์ของ Intel® ซึ่งส่งผลให้ได้การดำเนินงานที่ไหลลื่นและต้นทุนที่ต่ำกว่าสำหรับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

เลือกดูโซลูชั่นของพาร์ทเนอร์ระบบนิเวศใน Intel® Partner Showcase

เลือกฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายส่วนตัวที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสำเร็จ

การพลิกโฉมเครือข่าย 5G ส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เช่น สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้กับ Intel® vRAN Boost รุ่นล่าสุด โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้รองรับทั้งโครงสร้างพื้นฐาน vRAN สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวและเซิร์ฟเวอร์ Edge ที่จะเป็นสถานที่จัดการแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของคุณ เช่น AI Intel® Accelerator Engines ในตัวมาพร้อมกับการเร่งความเร็ว AI และ vRAN ที่ผสานการทำงานกับ CPU โดยตรง1 เพื่อช่วยลดความจำเป็นของการ์ดเร่งความเร็วภายนอกและต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์ที่ไม่จำเป็น

เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มในเจนเนอเรชั่นก่อนหน้าแล้ว โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 ให้ความจุ vRAN สูงสุดสองเท่า โดยมีการประหยัดพลังงานในการประมวลผลมากกว่าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้ประสิทธิภาพต่อวัตต์มากกว่าสองเท่า2

อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 800 Series ให้ความเร็วสูงสุดที่ระดับ 100GbE และทำให้ได้โปรโตคอลการซิงโครไนซ์และการกำหนดเวลาเครือข่ายเพื่อรองรับเวิร์กโหลดที่อิงตามความล่าช้าและการประมวลผลเชิงกำหนด

Intel® FPGA มีจุดเชื่อมต่อมากมายสำหรับการเร่งความเร็ว AI, การเคลื่อนไหวข้อมูล, การประมวลผล, การเข้ารหัส และการบีบอัดในทุก ๆ จุดภายในเครือข่ายส่วนตัว

Intel® GPU รองรับเวิร์กโหลดด้านการเข้ารหัส/ถอดรหัสและการประมวลผลวิดีโอและการสรุปข้อมูล AI สำหรับรูปแบบการใช้งานที่มีมูลค่าสูงในคอมพิวเตอร์วิชั่นที่ใช้ AI ที่ Edge ซึ่งการปรับใช้เครือข่ายส่วนตัวมากมายรองรับ

ยกระดับชุดระบบเครือข่าย 5G ส่วนตัวด้วยซอฟต์แวร์ที่มีการปรับให้เหมาะสม

สถาปัตยกรรมอ้างอิง FlexRAN™ ของ Intel® จะให้พิมพ์เขียวสำหรับการจำลอง RAN ไปพร้อม ๆ กับการปรับใช้ขีดความสามารถด้านการจัดการพลังงานหลักของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้สถาปัตยกรรมอ้างอิงนี้ในการเร่งความเร็ววงจรการปรับใช้ของตัวเองไปพร้อมกับการปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน vRAN ของตนให้เหมาะสม

นอกจากการจำลองเครือข่ายส่วนตัวแล้ว Intel ยังมีแพลตฟอร์มสำหรับการรองรับรูปแบบการใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงด้วย:

 • ในส่วนของรูปแบบการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นที่ใช้ AI แพลตฟอร์ม AI Intel® Geti™จะเร่งความเร็วการฝึกฝนแบบจำลอง AI โดยใช้อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแบบไม่มีโค้ด/มีน้อยกว่า องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือไปจากด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อช่วยฝึกฝนและปรับใช้แบบจำลอง AI ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ในส่วนของคอมพิวเตอร์วิชั่นที่ใช้ AI, แบบจำลองด้านภาษาขนาดใหญ่ และ Generative AI ชุดเครื่องมือ OpenVINO™ จะให้เฟรมเวิร์กแบบโอเพ่นซอร์สเพื่อเร่งความเร็วแบบจำลองต่าง ๆ ไปพร้อมกับการลดขนาดของตัวเองลง แบบจำลองที่เป็นผลลัพธ์ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงในเป้าหมายด้านฮาร์ดแวร์ต่างชนิดกัน ซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกระจายที่ Edge
 • Intel® SceneScape เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมาเพื่อรับข้อมูลสำคัญ สนับสนุนการสร้างแบบจำลองวัตถุทางกายภาพในรูปแบบดิจิทัลที่คมชัดในทุกรายละเอียด และช่วยทำให้การรับรู้สถานการณ์เป็นแบบอัตโนมัติสำหรับสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • Project Strata ที่เปิดตัวในปี 2024 เป็นโซลูชั่น AI แบบไฮบริดและ Edge อัจฉริยะที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง ปรับใช้ เรียกใช้ จัดการ เชื่อมต่อ และช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับการประยุกต์ใช้งานและโครงสร้างพื้นฐาน Edge ที่มีการกระจาย

ร่วมงานกับ Intel เพื่อลดความซับซ้อนของเครือข่ายส่วนตัวของคุณ

การปรับใช้เครือข่ายส่วนตัวที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กรของคุณอาจมีความซับซ้อน แต่ Intel มีชุดองค์ประกอบแบบแยกส่วนต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยลดความซับซ้อนของเส้นทางของตนและเร่งความเร็วในการสร้างมูลค่าของคุณ เริ่มต้นด้วยการติดต่อตัวแทน Intel ของคุณหรือพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีของ Intel® และนำโซลูชั่นที่พร้อมสำหรับตลาดและผ่านการรับรองมาแล้วมาใช้กับองค์กรของคุณกันเลย

ค้นหาพาร์ทเนอร์และโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีของ Intel® ได้แล้ววันนี้ใน Intel® Partner Showcase