ตัวอย่างการออกแบบ Platform Designer (เดิมชื่อ Qsys)

author-image

โดย

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Platform Designer โปรดดู หน้าการสนับสนุน Platform Designer

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถใช้ Platform Designer และสร้างส่วนประกอบ Platform Designer ในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus®:

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้