VHDL: RAM ซิงโครนัสนาฬิกาเดี่ยว

author-image

โดย

ตัวอย่างนี้อธิบายถึงพารามิเตอร์ของพารามิเตอร์นาฬิกาเดี่ยวซิงโครนัส 16 บิต x 8 บิต RAM ที่มีที่อยู่อ่านและเขียนแยกต่างหากใน VHDL เครื่องมือสังเคราะห์ตรวจจับการออกแบบ RAM พอร์ตเดียวในโค้ด HDL และการเปลี่ยนแปลงการอนุมานหรือเมกะฟราม altdpram ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมอุปกรณ์เป้าหมาย

รูปภาพที่ 1 แผนผังระดับบนสุดของสัญญาณนาฬิกาซิงโครนัสเดี่ยว

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ในตัวอย่างนี้:

การใช้การออกแบบนี้อยู่ภายใต้และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานตัวอย่างการออกแบบของ Intel®

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้