Verilog HDL: Ternary Adder Tree

author-image

โดย

ตัวอย่างนี้อธิบายถึงแผนภูมิตัวเพิ่ม ternary แบบพารามิเตอร์ใน Verilog HDL สําหรับอุปกรณ์ที่มีตารางการค้นหาขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างลอจิกแบบผสมในลอจิกเอลิเมนต์ (LE) เช่น Stratix® II การจัดโครงสร้างแผนภูมิตัวเพิ่มเป็นแผนภูมิเสริมระดับ ternary สามารถให้การปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างมาก

รูปภาพที่ 1 แผนผังระดับบนสุดของทรีตัวเพิ่ม Ternary

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ในตัวอย่างนี้:

การใช้การออกแบบนี้อยู่ภายใต้และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานตัวอย่างการออกแบบของ Intel®

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้