ความสามารถในการรองรับ I/O ความแตกต่างความเร็วสูง Verilog HDL

author-image

โดย

ตัวอย่างการออกแบบ I/O ที่แตกต่างด้วยความเร็วสูงของซอฟต์แวร์ Quartus® II ประกอบด้วยสามเมกะฟังก์ชัน:

  • ตัวรับสัญญาณ LVDS (altlvds_rx)
  • ตัวคูณ (lpm_mult)
  • ตัวส่งสัญญาณ LVDS (altlvds_tx)

โมดูลตัวรับสัญญาณ LVDS ตัวคูณ และตัวส่งสัญญาณ LVDS ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ปลั๊กอิน Quartus® II software MegaWizard® โดยเชื่อมต่อกันตามที่แสดงไว้ในรูปภาพที่ 1 ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของ:

  • การแปลงข้อมูลซีเรียล 840 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นข้อมูลขนาน 8 บิตโดยใช้altlvds_rx
  • การคูณข้อมูลแบบขนาน 8 บิตสองตัวโดยใช้lpm_mult
  • การแปลงข้อมูลแบบขนานที่ออกจากตัวคูณให้เป็นข้อมูลซีเรียลโดยใช้ altlvds_tx

รูปภาพที่ 1 แผนภาพบล็อกระดับบนDiff_io_top

ตัวคูณจะถูกนําไปใช้ในบล็อกการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เฉพาะภายในอุปกรณ์ Intel® Stratix® แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังตัวอย่างนี้คือการแสดงการแปลงข้อมูล การทดสอบถูกสร้างขึ้นใน Verilog และการจําลองโดยใช้เครื่องมือ ModelSim*-Intel® FPGA

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ในตัวอย่างนี้:

การใช้การออกแบบนี้อยู่ภายใต้และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานตัวอย่างการออกแบบของ Intel®

การจําลองการออกแบบ

  1. เรียกใช้เครื่องมือ ModelSim* 5.6c
  2. เปลี่ยนไดเรกทอรีเป็นตําแหน่งที่มีไฟล์การจําลองอยู่
  3. แหล่งที่มาของสคริปต์ gate_sim.do โดยใช้คําสั่ง: VSIM > do gate_sim.do

ผลของการคูณจะปรากฏหลังจาก 180 ns

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างนี้ในโครงการของคุณ ให้ไปที่:

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้