เทมเพลต Verilog HDL สําหรับการป้อนค่า DSP Blocks ในStratix® III และFPGAs IV

แนะนําสําหรับ:

 • อุปกรณ์: Stratix® III

 • อุปกรณ์: Stratix® IV

author-image

โดย

Stratix III และตระกูลFPGA IV Stratix มีบล็อกการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลประสิทธิภาพสูง (DSP) โดยเฉพาะที่ปรับมาให้เหมาะกับแอปพลิเคชัน DSP เทมเพลตนี้แสดงตัวอย่างวิธีการอนุมานบล็อก DSP ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากโค้ด Verilog HDL ในอุปกรณ์ Stratix III และอุปกรณ์ Stratix IV

แต่ละการดําเนินการ DSP ต่อไปนี้ (โดยมีการใช้ทรัพยากรในตัวอย่าง) จะพอดีกับองค์ประกอบ DSP 18 บิตหนึ่งองค์ประกอบ:

 • ตัวเพิ่มตัวคูณสี่ตัว
 • ตัวสะสมตัวคูณสี่ตัว
 • ตัวเพิ่มตัวคูณสี่ตัวพร้อมอินพุตที่ลงทะเบียนชิฟต์
 • การคูณที่ซับซ้อน
 • ตัวเพิ่มหลายตัวแปดตัวพร้อมห่วงโซ่ตัวเพิ่มเอาต์พุต

นอกจากนี้ เมื่อลงทะเบียนบรรจุเกิดขึ้นสําหรับการดําเนินการ DSP เหล่านี้ ไม่จําเป็นต้องมีเซลล์ลอจิกเพิ่มเติมสําหรับการลงทะเบียน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ในตัวอย่างนี้:

การใช้การออกแบบนี้อยู่ภายใต้และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานตัวอย่างการออกแบบของ Intel®

ไฟล์ในการดาวน์โหลด zip ประกอบด้วย:

 • four_mult_add - โฟลเดอร์ประกอบด้วยโครงการซอฟต์แวร์การพัฒนา Quartus® II และไฟล์ต้นฉบับสําหรับตัวอย่างตัวเพิ่มตัวคูณสี่ตัว
 • four_mult_accum - โฟลเดอร์ประกอบด้วยโปรเจค Quartus II และไฟล์ต้นฉบับสําหรับตัวอย่างตัวสะสมตัวคูณสี่ตัว
 • four_mult_add_shift_register_input - โฟลเดอร์ประกอบด้วยโปรเจค Quartus II และไฟล์ต้นฉบับสําหรับตัวเพิ่มตัวคูณสี่ตัวพร้อมตัวอย่างอินพุตที่ลงทะเบียนของกะ
 • complex_mult - โฟลเดอร์ประกอบด้วยโครงการ Quartus II และไฟล์ต้นฉบับสําหรับตัวอย่างการคูณที่ซับซ้อน
 • sum_of_eight_adder_chain - โฟลเดอร์ประกอบด้วยโครงการ Quartus II และไฟล์ต้นฉบับสําหรับตัวเพิ่มตัวคูณแปดตัวพร้อมตัวอย่างห่วงโซ่ตัวเพิ่มเอาต์พุต

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้